Kontakt & Anmälan

Galet Gott arrangeras av Svenska Slottsmässor AB & MAGASIN 5 AB.

Anmälan

TEL. 0490 – 25 84 90
0490-17020
info@svenska-slottsmassor.se

För er som saluför matprodukter: Tänk på att ni själva måste söka tillstånd från miljö- och byggnadskontoret på Västerviks kommun. Telefon 0490-25 40 00 eller www.vastervik.se.

Provsmakning av dryck och delikatesser kommer att göras i samarbete med Saltmagasinet som är krögare på området. Meddela oss om ni har några önskemål om att få med några av era produkter.

Välkommen att kontakta oss i projektteamet om du har frågor.

Michael Nilsson
Tel: 0490-25 84 95
E-post:michaeln@svenska-slottsmassor.se

Stefan Hofsten
Tel: 0490-25 84 94
E-post:stefanh@svenska-slottsmassor.se